Údržba plastových okien

Na dlhodobú funkčnosť a úžitkové vlastnosti Vašich okien majú podstatný vplyv pravidelné ošetrovanie a údržba. Je preto potrebné najmenej raz ročne u kovania urobit tieto úkony:

pri častiach kovania a, ktoré majú bezpečnostný charakter (napr. hríbikové uzatváracie čapy) pravidelne kontrolovať ich opotrebenie.
všetky pohyblivé časti a uzatváracie miesta kovania je potrebné mazať

Mazanie olejom


Mazanie olejom

kontaktné miesta nožnice a vrchnej lišty kovania (A)
vrchný nožnicový pánt (B)
klzné plochy uzatváracích čapov (D)


Technickou vazelinou

uzatváracie čapy a ich rámové protikusy (uzávery) (C)

Miesta mazania

Pozor!
Na ošetrovanie a čistenie používat bežné čistiace prostriedky s nízkou agresivitou a bez abrazívnych častíc!