Nastavenie okien

Používaním okna sa niekedy môže stať, že krídlo okna poklesne a začne pri otváraní a zatváraní trochu zadrhávať. Podľa tohto návodu si správnu funkčnosť môzete obnoviť aj sami: 

Nastavenie okna

Spodný rohový pánt okna
1.1 Výškové nastavenie krídla otáčaním stavacej skrutky (šesťhranný kľúč M4)
1.2 Bočné nastavenie krídla otáčaním bočnej nastavovacej skrutky (šesťhranný kľúč M4)

Nožnice krídla
2.1 Prítlak krídla na nožniciach otočením excentra (šesťhranný kľúč M4)
2.2 Zdvíhanie alebo spúšťanie krídla na nožniciach otáčaním nastavovacej skrutky (šesťhranný kľúč M4)
2.3 Pritiahnutie krídla nožnicou vytiahnutím a pootočením aretácie

Uzatváracie čapy
3.1 Nastavenie prítlaku krídla otáčaním excentrických čapov

Poistka proti chybnému ovládaniu
4.1 Ak by došlo ku chybnej polohe kľučky vzhladom k polohe otvárania, stlačte pri pootvorenom krídle poistku a otočte